Teenused

a. Ühinemised ja ülevõtmised

    * Ühinemis- ja ülevõtmistehingud
    * Ettevõtete sh osade (aktsiate) müük
    * Suurte aktsiapakkide omandamine
    * Ühisettevõtete moodustamine
    * Strateegiliste liitude (alliansside) moodustamine

b. Kapitali kaasamine

    * Finantsstrateegiate koostamine ja finantsinstrumentide valik
    * Era- ja avalikud aktsiate müügipakkumised
    * Võõrkapitali kaasamine
    * Finantseerimistehingute struktureerimine

c. Kinnisvara-alane nõustamine

    * Suuremahuliste kinnisvaraprojektide ostu-müügi nõustamine ja korraldamine
    * Finantseerimistehingute struktureerimine
    * Võõr- ja omakapitali kaasamine

d. Ettevõtte struktureerimine / strateegiline nõustamine

    * Holding ettevõtete loomine
    * Ettevõtete saneerimine ja restruktureerimine
    * Ettevõtete ja tegevusvaldkondade spin-off

e. Üldine finantsnõustamine

    * Ettevõtete ja projektide finantsanalüüs
    * Väärtusarvutuste ja tasuvusuuringute koostamine
    * Finants- ja äristrateegia arendamine
    * Ettevõtete kapitalistruktuuri restruktureerimine
    * Ettevõtete nõustamine kapitaliturgudele sisenemiseks

f. EL-i struktuurifondid
    * Taotlusdokumentide, äriplaanide ja muude dokumentide koostamine
    * Projektijuhtimise teenuste osutamine
    * Projektide vahe- ja lõpparuannete koostamine ELi institutsioonide jaoks
    * Toetuste väljamaksete koordineerimine ELi institutsioonidest